Převážíme zásilky rychle, spolehlivě, bezpečně a včas!

Vnitrostátní i mezinárodní silniční nákladní doprava

"Přeprava paletových i kusových zásilek po celé Evropě. Převážná většina transportů směřuje do Rakouska, Německa, Belgie, Holandska, Francie a Švýcarska."

Naším cílem je spokojený zákazník!

"Důraz je kladen na profesionální přístup, na přepravu zásilek v čase a bez poškození na místo určení. Prvořadá je i optimální ekonomická výhodnost pro naše zákazníky."